Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο D-110 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.