Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο D-89 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.