Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο D-100 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.